سفارش تبلیغ
صبا
دانش جز به پرهیزگاری پاکیزه نگردد . [امام علی علیه السلام]

اگر تنها ترین تنها شوم باز خدا هست ...


 

دل غریب من از گردش زمانه گرفت

به یاد غربت زهرا شبی بهانه گرفت

ز پشت پنجره ها دیدگان پر اشکم

سراغ مدفن پنهان و بی نشانه گرفت

نشان شعله و دود و نوای زهرا را

توان هنوز زدیوار و بام خانه گرفت

 چه گفت فاطمه را بوتراب باور کرد

شبی که چوبه تابوت را به شانه گرفت

 ساقی ::: شنبه 85/3/20::: ساعت 2:23 عصر